Avís legal

PROTECCIÓ DE DADES:
D’acord amb la llei, aquest lloc compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. De conformitat amb la llei anteriorment esmentada, qualsevol persona que hagi proporcionat les seves dades o qualsevol altre informació nominativa a BikeFosca disposa del dret d’accés, rectificació, informació o cancel•lació de les dades que l’incumbeixen. En aquests casos, cal adreçar-se a: BikeFosca, Av. Flamisell 10 esc. A,  2on 1a Senterada 25514 (LLEIDA) o bé per correu electrònic a: info@bikefosca.com.

DRETS D’AUTOR:
Els continguts d’aquesta web, inclosos els textos, imatges i dissenys gràfics són propietat de BikeFosca, o de tercers que n’han autoritzat la seva utilització. Queda expressament prohibit l’ús dels continguts del lloc web excepte previ acord i per escrit de BikeFosca, la qual es reserva el dret d’iniciar les accions legals oportunes per reparar les danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel•lectual o industrial.