CONDICIONS GENERALS

 1. La BikeFosca es reserva mitjançant una paga i senyal de 42 euros per persona.
 2. La resta de l’import es pagarà amb una antelació mínima de 15 dies abans d’iniciar la ruta.
 3. Si la reserva es fa dintre d’aquests últims 15 dies, s’abonarà el total de l’import de la ruta.
 4. BikeFosca us farà arribar el track de la ruta dintre dels 4 dies previs a l’inici de la mateixa.
 5. Els pagaments es faran únicament per transferència bancària al compte que us indicarem.
 6. BikeFosca no es fa responsable dels accidents que pugui patir el ciclista durant la ruta.
 7. Les inclemències meteorològiques no comportaran la devolució de cap import. Es tracta d’una activitat a l’aire lliure i pertant està sotmesa a la climatologia.
 8. Si el grup, per la causa que sigui, dorm en un allotjament diferent al que té estipulat a la reserva, haurà d’abonar aquesta nova pernoctació i perdrà qualsevol dret respecte a la que tenia reservada.
 9. Durant la ruta, si teniu qualsevol imprevist o inconvenient, podeu trucar a BikeFosca al  646.44.82.79.
 10. En cas que hagueu d’abandonar, truqueu als telèfons dels taxis que us facilitem. Truqueu també a BikeFosca per poder fer el seguiment de la incidència. Podreu gaudir de les nits restants, arribant als allotjaments pels vostres mitjans. En cas que no hi aneu, perdreu aquestes reserves.
 11. En cas d’anul·lació de la reserva:
 • Sempre que faltin més de 15 dies per a l’inici de l’activitat, es retornarà la totalitat  de la paga i senyal menys 20 €/pax de despeses de gestió.
 • Si falten entre 15 dies i 2 dies, es perdrà la quantitat corresponent a la paga i senyal. Si ja s’ha abonat la resta de l’import de la ruta, aquest serà retornat.
 • Si s’anul·la dintre dels 2 últims dies, o durant la ruta, es perd tota la reserva.
 • Aquests terminis es compten respecte al dia en què es fa la primera pernoctació.
 • L’import de les assegurances no es retornarà en cap cas.